Privacyverklaring FilmAlpha

Over ons

Welkom op FilmAlpha.nl! Heb je vragen over onze privacyverklaring? Bereik ons door een mail te sturen naar [email protected].

Persoongegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • E-mailadres

Wij nemen alleen de gegevens aan die de gebruiker met ons kiest te delen, via formulieren of reacties.

Doeleinden van het verwerken van persoonsgegevens:

Nieuwsbrief, we sturen je een nieuwsbrief, omdat je je hiervoor hebt ingeschreven, uitschrijven is echter altijd mogelijk.

Reacties kun jezelf altijd achter laten. De bent echter altijd in staat de reacties weer te verwijderen.

Delen met derde

Wij delen je gegevens niet met derde. Mochten we in de toekomst besluiten het toch te doen, ontvang je daar bericht van.

Rechten

Inzage, verbetering van berichten, wissen

Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je hebt het recht om ze door ons te laten aanpassen of wissen.

Beperken van het verwerken

Je hebt altijd het recht om onze verwerking van je gegevens te beperken. Stuur ons een mail en wij doen de rest.

Bezwaar

De persoonsgegevens zijn van jou en wanneer je bezwaar maakt tegen de verwerking van je gegevens zoals we hierboven hebben beschreven, nemen wij je bezwaar serieus en desnoods stoppen we met het verwerken van je persoonsgegevens.

Toestemming intrekken

De toestemming die je eerder hebt gegeven voor een bepaald doel, mag je altijd intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten

Je hebt altijd het recht om klachten in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Het zal echter waarschijnlijk nooit zover komen. Ethiek speelt bij ons een belangrijke rol.

Beveiliging

Je persoonsgegevens worden zowel technisch als organisatorisch beveiligd, met redelijkerwijze maatregelen. De kans is klein, maar als je gegevens toch worden gestolen, stellen we je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte.

Cookies

Momenteel maken wij geen gebruik van cookies, wanneer wij dit wel doen, volgt hier meer uitleg en komt er een pop-up op de homepage, waar je de cookies kunt accepteren of weigeren.

Gebruikersinhoud

Alle publicaties van de gebruiker zien we als gebruikersinhoud. De gebruiker behoudt de rechten en is zelf verantwoordelijk voor de inhoud die hij/zij plaatst.

Wijzigingen

Het is mogelijk, dat we de privacyverklaring in de toekomst aanpassen. Bijvoorbeeld het onderwerp ‘Cookies’, wordt wellicht in de toekomst aangepast. Deze wijzigingen worden op deze website gepubliceerd en naar jou gecommuniceerd als het van directe invloed kan zijn op jouw akkoord.

Laatst bijgewerkt op: 26 januari 2019