Wat is dieptescherpte?

Dieptescherpte is het gebied gezien vanuit de camera waarbinnen de camera objecten scherp kan weergeven. Met dieptescherpte geeft men dus de toelaatbare scherptezone aan ergens in het gebied tussen de lens en oneindig.

De omvang van de dieptescherpte is afhankelijk van brandpunt, diafragma, afstand en scherptecriterium.

Zie ook: scherptediepte om dit begrip beter te begrijpen.

Vergelijkbare berichten