Wat is een CD-ROM?

Een CD-ROM is een compact disck read only memory: een schijfje waarvandaan een bepaalde hoeveelheid auditieve en visuele informatie weergeven kan worden.

Vergelijkbare berichten