Wat is een bandnummer?

Wat is een Bandnummer?

Een bandnummer is in de filmindustrie een registratienummer of bandlengte aanduiding van beeld- of geluidsbanden.

Vergelijkbare berichten