Pathé Nijmegen

Er is hierover nog niets geschreven. Kunt u een leuk artikel over de bovenstaande titel schrijven?

Stuur uw artikel in naar redactie@filmalpha.nl en de kans is groot dat uw artikel hier verschijnt en door duizenden bezoekers wordt gelezen.

  • Vermeld duidelijk de titel van het artikel in het onderwerp van de mail
  • U krijgt een bevestiging als uw artikel hier is geplaatst

Klik hier om naar de website van Pathé Nijmegen te gaan.

Meer berichten

Wat is eyeline?

Eyeline is in de filmindustrie de kijkrichting van een speler ten opzichte van de positie van de camera of die van zijn tegenspelers. Het is

Wat is eyelight?

Eyelight is een ‘ogenlichtje’, een heel klein effectspotje dat op de ogen gericht wordt om een dramatische reflectie op de pupil van een acteur of

Wat is Extract?

Extract is in de filmwereld het verwijderen van beeld en geluid midden uit een sequentie en het ‘sluiten’ van het daardoor ontstane gat bij niet-lineaire

Meer nieuws?