Wat is een beeldmontage?

Wat is beeldmontage?

Met de beeldmontage wordt de uiteindelijke afwerking van een programma aangeduid met een scope op de beelden gericht. Tijdens de beeldmontage worden de beelden of shots samengevoegd.

Vergelijkbare berichten