Wat is copyright?

Copyright is het persoonlijk, maar overdraagbaar recht van de maker of maakster van een product of idee om dat werk openbaar te maken en te vermenigvuldigen, alsmede het uitsluitend en niet-overdraagbaar recht tot het aanbrengen van wijzigingen.

De aan het auteursrecht verbonden percentages van de opbrengst komen ten goede aan de maker, tenzij contractueel anders is vastgelegd.

Een synoniem van copyright is auteursrecht. Vaak wordt copyright weergeven met het © teken.

Vergelijkbare berichten