Wat is een cutting-copy?

Een cutting-copy is een werkkopie en een voorlopige versie van de uiteindelijk film. Deze is samengesteld uit kopieën van het moedermateriaal. Na de vaststelling van de definitieve versie wordt deze werkkopie ‘nagesneden’ uit het originele materiaal.

Vergelijkbare berichten