Wat is back-focus?

Wat is back-focus?

Back-focus is de afstand van het laatste glaselement van het objectief tot de plaats waar het beeld scherp is. Een juiste back-focusinstelling zorgt ervoor dat het beeld, nadat het met volledig ingezoomde lens is scherp gesteld, ook bij volledige uitzoom scherp blijft.

Vergelijkbare berichten