Wat is back-light?

Wat is Back-light?

Back-light is een tegenlicht dat van boven en achter een op te nemen object of persoon in de richting van de camera schijnt, waardoor dat object of die persoon ‘los’komt te staan van de achtergrond.

Vergelijkbare berichten