Wat is encoche?

Encoche is een merkteken, meestal een inkeping, aangebracht in de film ten behoeve van het bewerkingsproces in het laboratorium.

Vergelijkbare berichten