Wat is captatie?

Captatie is een televisiebewerking van een bestaande toneelvoorstelling waarbij de theatervormgeving zo veel mogelijk gehandhaafd wordt. Deze manier van bewerken is een tussenvorm van de pure theaterregistratie aan de ene en de adaptatie aan de andere kant.

Vergelijkbare berichten