Wat is crossing the line?

Crossing the line is de Engelse term voor ‘crossing the line’. Dit is het kiezen van cameraposities die discontinuïteit en springers in het beeldkader veroorzaken en een logische beeldovergang onmogelijk maken.

Het ‘over de as gaan’ brengt bij de kijker een gevoel van desoriëntatie teweeg en kan daarom beter vermeden worden, tenzij dit effect bewust wordt nagestreefd.

Vergelijkbare berichten