Wat is dB?

dB staat voor decibel. Dit is een eenheid die de verhouding aangeeft tussen twee verschillende geluidsenergieën. De decibel wordt gebruikt als absolute meetwaarde voor geluidsenergie. Daarvoor is eerst vastgesteld met hoeveel geluidsenergie 0 dB overeenkomt. Het geluidsvolume wordt bepaald door de verhouding tussen de omvang en de hoogte van het geluid.

Vergelijkbare berichten