Wat is digitaal?

Digitaal is de weergave, opslag of verwerking van gegevens in de vorm van een beperkt aantal waarden. Dit zijn meestal cijfers of codes. Tegenwoordig is dit ruim toegepast bij klokken, meetapparatuur , waarbij de waardes worden aangegeven door cijfers en niet door een wijzer die zich langs een bepaalde schaal beweegt.

De laptop, smartphone, het internet, desktop, etc. maakt gebruik van de digitale weergave.

Het tegenovergestelde van digitaal is Analoog.

Vergelijkbare berichten