Wat is een bridge?

In de filmindustrie wordt er met bridge een muzikale overgang tussen twee scénes of shots bedoeld. Meestal gebeurt dit tijdens de montage van de cameravoering.

Vergelijkbare berichten