Wat is een daily continuity report?

Een daily continuity report is het dagelijkse continuïteitsrapport. Dit is de feitelijke verslaglegging aan de hand waarvan regisseur en cutter of editor later het materiaal gaan monteren.

Vergelijkbare berichten