Wat wordt er bedoeld met dekken in de filmindustrie?

Met dekken wordt binnen de filmindustrie een technische ingreep bedoeld met behulp waarvan bij een videocamera de door de drie buizen geleverde kleuren rood, groen en blauw over elkaar heen gelegd worden.

Vergelijkbare berichten