Wat zijn edge-numbers?

Edge-numbers zijn de randnummers die aangebracht worden op filmmateriaal of op perfogeluidstape ten behoeve van latere bewerkingsprocessen.

Vergelijkbare berichten